iconkopjesJeroenboschhuis.nl is de website van het huis waar ooit de schilder Jeroen Bosch woonde en werkte

Een kleine 500 jaar nadien heeft Johannes van Rooij, een fervent verzamelaar van kunst, het pand laten restaureren en omtoveren tot een schitterend onderkomen voor zijn omvangrijke en veelzijdige collectie. Een bijzonder onderdeel daarvan vormt een zeer groot aantal werken in de geest van Jeroen Bosch, van kinderen en hedendaagse kunstenaars. De collectie, de geschiedenis van het Jeroen Bosch Huis en de humanitaire projecten, die hiervandaan worden ondersteund, willen we graag onder de aandacht brengen.

 


Piano Improvisations on Jheronimus Bosch’s “The Garden of Earthly Delights” van  Veerdonk Visuals uitgevoerd door Eugenie Geurts (info@eugenie.nl).

Op 5 januari 2018 waren Johannes van Rooij en Dali van Rooij Rakutyte te gast bij Ivo Niehe in de TV show. Kijk hier de uitzending terug.

 

 

Jeroen Bosch schildert weer

Er kwam een nieuwe taal, een nieuwe werkelijkheid
 Na iura, steen- en ijzertijd, computertijd
 God zelf trad terug, de muis beval wat van belang was
 En van het kwade virus heel de wereld bang was

Met megabytes in plaats van cellen in zijn lijf
 Een keyboard in zijn kop, als hart een harde schijf
 Zo vloog de mens van hot naar her en schoot in stress
 Bij stilstand; dan zag hij het zwaard van Damocles

Geluk lag als een Minotaurus in dit labyrint
 En eiste dat er steeds geconsumeerd werd,blind
 Gehoorzaamde de mens, liep verder vretend rond
 En wees zijn kroost als les de weg van mond naar kont

De wereld leek één feest, van bier en wijn gemorst
 Van vreten zonder honger, zuipen zonder dors
 En uit de winkels sjouwden rijken volle zakken
 Langs legers losers; die hadden nìks te makken

Wie niet bij kon houden kreeg geen tijd te dromen
 Meerennen moest je om de werkelijkheid te ontkomen
 Desnoods op speed of coke of gif uit iele naalden
 Zo dacht de mensheid op te stijgen, maar zij daalde

Dus schildert Jeroen Bosch de kim weerom in brand
 En mensen mensen moordend wapens in de hand
 En in zijn hol een muis die ernaar kijkt en lacht
 We zien de hel waar eens de hemel was gedacht.

© JACE van de Ven